Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Rozdělení FLAC podle CUE souboru a převod do MP3

Nejprve je třeba nainstalovat potřebné nástroje.

sudo apt-get install cuetools shntool flac wavpack

Rozdělení souboru se následně provede z příkazové řádky.

cuebreakpoints *.cue | shnsplit -o flac *.flac ;

Popisky (ID3) z CUE souboru připojíme následovně.

cuetag *.cue split-track*.flac ;

FLAC soubory pak převedeme do MP3 (320 kbps) jednoduchým cyklem:

for f in *.flac; do flac -cd "$f" | lame -b 320 - "${f%.*}".mp3; done

Nebo použijte all-in-one nástroj s příjemným uživatelským prostředím Flacon.

Zdroj:
http://www.webupd8.org/2009/04/split-ape-and-flac-files-in-ubuntu-and.html
http://www.upubuntu.com/2011/06/how-to-convert-flac-to-mp3-from-command.html#comment-754527223
https://launchpad.net/~flacon/+archive/ubuntu/ppa

Vydáno 29. říjen 2013, 10:27 v kategorii | Komentář


Odesílání e-mailů přes Sendmail z PHP

Nejprve je třeba nastavit v /opt/lampp/etc/php.ini správnou cestu k Sendmailu.

; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail -t -i"

Po restartu Apache by již mělo odesílání fungovat.

sudo ./opt/lampp/lampp restart

Po otestování však odesílání trvá neúměrně dlouho. Pro řešení tohoto problému je třeba upravit /etc/hosts a to následovně (slovo stroj nahraďte názvem vašeho počítače):

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
127.0.1.1       stroj.localhost stroj

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Nyní by již mělo odeslání proběhnout bez zbytečné prodlevy.

Zdroj:
How I configured sendmail for PHP on Ubuntu Server 12.04

 

Vydáno 28. říjen 2013, 14:39 v kategorii | Komentář


Instalace PhoneGap a Android SDK

PhoneGap

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-software-properties python g++ make
sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs
sudo npm install -g phonegap

Android SDK

1. Stáhnout ADT Bundle - Linux 64-bit z http://developer.android.com/sdk/index.html.

2. Rozbalit do ~/AndroidSDK

3. Přidat cesty k SDK do .bashrc

gedit ~/.bashrc
#AndroidDev PATH
export PATH=${PATH}:~/AndroidSDK/sdk/tools
export PATH=${PATH}:~/AndroidSDK/sdk/platform-tools

4. How do I reload .bashrc without logging out and back in?

source ~/.bashrc

5. Kontrola cest v $PATH

echo $PATH
android
adb devices

Nástroje potřebné pro lokální kompilaci aplikace:

sudo apt-get install ant openjdk-6-jdk

Vydáno 3. září 2013, 21:00 v kategorii | Komentář


Zprovoznění 'backspace' v Nautilu >=3.6

For nautilus 3.6 to bring backspace functionality you need to add this:

(gtk_accel_path "<Actions>/ShellActions/Up" "BackSpace")

under

~/.config/nautilus/accels

And then restart nautilus by

nautilus -q or killall nautilus

Zdroj:
http://askubuntu.com/questions/289535/bring-back-backspace-keyboard-shortcuts-on-nautilus-and-thunar 

Vydáno 3. srpen 2013, 11:02 v kategorii , | Komentář


Kontextové menu RabbitVCS v Ubuntu 13.04

V předchozí instalaci Ubuntu 12.04 šlo s RabbitVCS vše hladce. V 13.04 sice instalace proběhne, ale v Nautilu chybí kontextové menu a ikony indikující stav. Instalace a správné nastavení pro 13.04 je následující:

sudo add-apt-repository ppa:rabbitvcs/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install rabbitvcs-nautilus3
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython2.7.so /usr/lib/libpython2.7.so.1.0 

Poslední příkaz pro vytvoření symlinku je důležitý pro zprovoznění kontextového menu. Aby se změny projevily, bude zřejmě nutné killnout Nautilus.

Zdroje:
http://rabbitvcs.org/
https://code.google.com/p/rabbitvcs/issues/detail?id=803

Vydáno 30. červenec 2013, 12:35 v kategorii | Komentář


← Starší Novější →