Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Enable TRIM on SSD in Ubuntu for better performance

sudo fstrim -v /
sudo fstrim -v /home 

http://www.webupd8.org/2013/01/enable-trim-on-ssd-solid-state-drives.html


Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile