Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Instalace PhoneGap a Android SDK

PhoneGap

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-software-properties python g++ make
sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs
sudo npm install -g phonegap

Android SDK

1. Stáhnout ADT Bundle - Linux 64-bit z http://developer.android.com/sdk/index.html.

2. Rozbalit do ~/AndroidSDK

3. Přidat cesty k SDK do .bashrc

gedit ~/.bashrc
#AndroidDev PATH
export PATH=${PATH}:~/AndroidSDK/sdk/tools
export PATH=${PATH}:~/AndroidSDK/sdk/platform-tools

4. How do I reload .bashrc without logging out and back in?

source ~/.bashrc

5. Kontrola cest v $PATH

echo $PATH
android
adb devices

Nástroje potřebné pro lokální kompilaci aplikace:

sudo apt-get install ant openjdk-6-jdk

Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile