Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Instalace LAMP (Apache 2 + MySQL 5 + PHP)

Stručný návod pro instalaci LAMP v Ubuntu a základní konfiguraci pro snadnou práci.

sudo su
apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php mysql-server mysql-client
service apache2 restart

Otestujeme, jestli Apache běží, otevřením http://localhost v prohlížeči. Pokračujeme instalací rozšíření (zde je důležité zejména rozšíření pro MySQL).

apt-get install php-mysql php-curl php-gd php-intl php-pear php-imagick
php-imap php-tidy php-xmlrpc php-xml
service apache2 restart

Pro správnou instalaci modulu mcrypt je nutné spustit [http://askubuntu.com/a/396338]

php5enmod mcrypt

Můžeme nainstalovat také phpMyAdmin

apt-get install phpmyadmin

A otestujeme http://localhost/phpmyadmin.


Instalace rozšíření APC

sudo apt-get install php-pear php5-dev make libpcre3-dev
sudo pecl install apc

Je možné, že instalace nedoběhne do konce a skončí chybou. Rozšíření APC přesto funguje.

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

Na konec php.ini přidáme následující řádky.

[APC]
extension = apc.so
apc.shm_size = 64

Restartujeme Apache.

service apache2 restart

Funkčnost APC můžeme ověřit přes funkci phpinfo() nebo monitorem APC:

cp /usr/share/php/apc.php /var/www

Vyzkoušíme http://localhost/apc.php.


Zpřístupnění složky /var/www pro ostatní uživatele

sudo adduser <username> www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
sudo chmod -R g+rw /var/www

Uživatele bude třeba znovu přihlásit, aby se změna skupiny projevila.


Zdroje:
Installing Apache2 With PHP5 And MySQL Support On Ubuntu 12.04 LTS (LAMP)
How to Install Alternative PHP Cache (APC)
Install and enable Alternative PHP Cache (APC) on Ubuntu 12.04 LTS
Whats the simplest way to edit and add files to “/var/www”?

Vydáno 5. listopad 2013, 19:32 v kategorii , | Komentář


Odesílání e-mailů přes Sendmail z PHP

Nejprve je třeba nastavit v /opt/lampp/etc/php.ini správnou cestu k Sendmailu.

; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail -t -i"

Po restartu Apache by již mělo odesílání fungovat.

sudo ./opt/lampp/lampp restart

Po otestování však odesílání trvá neúměrně dlouho. Pro řešení tohoto problému je třeba upravit /etc/hosts a to následovně (slovo stroj nahraďte názvem vašeho počítače):

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
127.0.1.1       stroj.localhost stroj

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Nyní by již mělo odeslání proběhnout bez zbytečné prodlevy.

Zdroj:
How I configured sendmail for PHP on Ubuntu Server 12.04

 

Vydáno 28. říjen 2013, 14:39 v kategorii | Komentář


Zprovoznění 'backspace' v Nautilu >=3.6

For nautilus 3.6 to bring backspace functionality you need to add this:

(gtk_accel_path "<Actions>/ShellActions/Up" "BackSpace")

under

~/.config/nautilus/accels

And then restart nautilus by

nautilus -q or killall nautilus

Zdroj:
http://askubuntu.com/questions/289535/bring-back-backspace-keyboard-shortcuts-on-nautilus-and-thunar 

Vydáno 3. srpen 2013, 11:02 v kategorii , | Komentář


Hibernace počítače

Open Terminal and enter following command:

sudo gedit /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/hibernate.pkla

copy and paste the following code in file:

[Re-enable Hibernate]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

Save file and Exit, then Restart and check.

Použití pro: 13.04
Zdroj: http://www.noobslab.com/2013/04/tweaksthings-to-do-after-install-of.html

Vydáno 5. červenec 2013, 12:44 v kategorii | Komentář


Instalace Ubuntu 13.04

Užitečné návody:
http://howtoubuntu.org/
http://www.omgubuntu.co.uk/2013/04/10-things-to-do-after-installing-ubuntu-13-04
http://www.webupd8.org/2013/04/7-things-to-do-after-installing-ubuntu.html
http://www.webupd8.org/2013/05/intel-linux-graphics-installer.html
http://www.webupd8.org/2013/04/download-ubuntu-tweak-084-now.html
http://www.noobslab.com/2013/04/tweaksthings-to-do-after-install-of.html

TODO:
Fixing empathy in ubuntu 12.10 and 13.04

Vydáno 30. květen 2013, 07:53 v kategorii , | Komentář


← Starší