Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Enable TRIM on SSD in Ubuntu for better performance

sudo fstrim -v /
sudo fstrim -v /home 

http://www.webupd8.org/2013/01/enable-trim-on-ssd-solid-state-drives.html

Vydáno 19. leden 2013, 15:40 v kategorii | Komentář


SSH připojení k webhostingovému účtu u Savana.cz

V nápovědě k hostingu Savana.cz je popsán postup ke zprovoznění přístupu k SSH pouze pro Windows. Zde je návod, jak vygenerovat RSA klíče na Linuxu a využít jich k připojení na SSH.

Vygenerujte veřejný a privátní klíč pomocí ssh-keygen -t rsa. Postupujte podle instrukcí - zvolte název klíčů (např. savana_key) a zadejte heslo. Pomocí textového editoru (např. Gedit) zkopírujte celý obsah souboru savana_key.pub do administrace Savany (VPS -> SSH -> Přidat). Vraťte se do konzoly a přidejte privátní klíč do autentizačního klienta ssh-add savana_rsa (bude požadováno heslo, které jste zadali při generování klíče). Nyní se můžete připojit k SSH následujícím příkazem:

ssh apache@ssh.uživatelské_jméno.savana.cz -p 9005

Uživatel je apache, v URL adrese zvolte vaše uživatelské jméno na Savaně a nastavte správný port (zkontrolujte v administraci v záložce SSH, může se lišit).

Zdroje:
SSH připojení k webhostingovému účtu u Savana.cz
Generating RSA Keys (Community Ubuntu Documentation)
Ubuntu Manpage: ssh-add -- adds private key identities to the authentication agent

Vydáno 31. leden 2012, 09:28 v kategorii | Komentář