Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

MiniDLNA

Instalace

sudo apt-get install minidlna

Konfigurace

sudo gedit /etc/minidlna.conf

Nastavit media_dir, friendly_name, inotify.

sudo gedit /etc/default/minidlna

Nastavit USER="root"

Start, stop, rescan

sudo service minidlna start
sudo service minidlna stop
sudo service minidlna restart
sudo service minidlna status
sudo service minidlna force-reload (rescan databáze)

Je nutné správně nastavit cesty k adresářům - symlinky nejsou podporované.
Zkontrolovat oprávnění k adresářům, chmod -R 755.

https://help.ubuntu.com/community/MiniDLNA
https://wjwoodrow.wordpress.com/2014/07/23/running-minidlna-on-ubuntu/


Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile