Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Odesílání e-mailů přes Sendmail z PHP

Nejprve je třeba nastavit v /opt/lampp/etc/php.ini správnou cestu k Sendmailu.

; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
; http://php.net/sendmail-path
sendmail_path = "/usr/sbin/sendmail -t -i"

Po restartu Apache by již mělo odesílání fungovat.

sudo ./opt/lampp/lampp restart

Po otestování však odesílání trvá neúměrně dlouho. Pro řešení tohoto problému je třeba upravit /etc/hosts a to následovně (slovo stroj nahraďte názvem vašeho počítače):

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
127.0.1.1       stroj.localhost stroj

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Nyní by již mělo odeslání proběhnout bez zbytečné prodlevy.

Zdroj:
How I configured sendmail for PHP on Ubuntu Server 12.04

 


Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile