Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Rozdělení FLAC podle CUE souboru a převod do MP3

Nejprve je třeba nainstalovat potřebné nástroje.

sudo apt-get install cuetools shntool flac wavpack

Rozdělení souboru se následně provede z příkazové řádky.

cuebreakpoints *.cue | shnsplit -o flac *.flac ;

Popisky (ID3) z CUE souboru připojíme následovně.

cuetag *.cue split-track*.flac ;

FLAC soubory pak převedeme do MP3 (320 kbps) jednoduchým cyklem:

for f in *.flac; do flac -cd "$f" | lame -b 320 - "${f%.*}".mp3; done

Nebo použijte all-in-one nástroj s příjemným uživatelským prostředím Flacon.

Zdroj:
http://www.webupd8.org/2009/04/split-ape-and-flac-files-in-ubuntu-and.html
http://www.upubuntu.com/2011/06/how-to-convert-flac-to-mp3-from-command.html#comment-754527223
https://launchpad.net/~flacon/+archive/ubuntu/ppa


Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile