Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

Spouštění více profilů Firefoxu přes Dash

Manažer profilů pro Firefox je možné spouštět pomocí parametru -profilemanager, případně konrétní profil parametrem -p "nazev_profilu". Spouštět program takto z terminálu je poměrně nepohodlné. Vytvoříme tedy launcher s položkou pro manažer profilů a dvěma položkami pro dva různé profily.

Otevřete příslušný soubor s launcherem. V Ubuntu 11.10 je umístěn zde:

~/.local/share/applications/Firefox Web Browser.desktop

Najdětě řádek s parametrem nazvaným X-Ayatana-Desktop-Shortcuts a přidejte položky ProfileManager;Profile1;Profile1;. Na konec souboru vložte:

[ProfileManager Shortcut Group]
Name=Firefox Profile Manager
Exec=firefox -ProfileManager
TargetEnvironment=Unity

[Profile1 Shortcut Group]
Name=Open Firefox as Profile 1
Exec=firefox -P "profile1" -no-remote
TargetEnvironment=Unity

[Profile2 Shortcut Group]
Name=Open Firefox as Profile 2
Exec=firefox -P "profile2" -no-remote
TargetEnvironment=Unity

Zdroje:
List of custom Launchers & Quicklists for Unity
Profile Manager - MozillaZine Knowledge Base
Opening a new instance of your Mozilla application with another profile - MozillaZine Knowledge Base


Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile