Přidat do čtečky RSS

 

Ubuntu

Jak se žije s přátelskou veverkou

XAMPP v Ubuntu 12.04 64bit

 1. Stáhnout XAMPP a nainstalovat:
  sudo tar xvfz xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C /opt
 2. Doinstalovat knihovny pro kompatibilitu s 32bit aplikacemi:
  sudo apt-get install ia32-libs
 3. Provést úpravu souboru httpd-xampp.conf:
  sudo gedit /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf
  Upravit následovně:
  <Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
    AllowOverride AuthConfig Limit
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>
  
  http://www.apachefriends.org/f/viewtopic.php?f=17&t=50902&p=196185#p196185
 4. (Nastavení hesel a zabezpečení pomocí sudo /opt/lampp/lampp security)
 5. Restartovat XAMPP: sudo /opt/lampp/lampp restart
 6. Spouštění XAMPP po startu systému.

Upozornění: S XAMPP 1.8.0 nefunguje knihovna PHPExcel. Je třeba instalovat verzi XAMPP 1.7.7.


Komentáře

Napište komentář


Hidden


Příkazy Textile